Elforsyningsloven kræver i dag, at kommuner opretter selvstændige selskaber til kommunale solcelleanlæg. En ny bekendtgørelse, som er sendt i høring, vil undtage visse solcelleanlæg fra dette krav. Høringsfristen er 16. januar.

Den nye bekendtgørelse udnytter hjemlen i elforsyningslovens § 2, stk. 4 til at undtage visse kommunale solcelleanlæg fra elforsyningslovens krav, om at kommuner skal udskille elproduktionsanlæg i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

Bekendtgørelsens forslag til undtagelser

Ifølge bekendtgørelsesudkastet vil følgende kommunale solcelleanlæg fra 1. marts kunne undtages fra kravet om selskabsmæssig udskillelse:

  • (Alle) solcelleanlæg nettilsluttet senest den 28. juni 2013
  • Solcelleanlæg i forbindelse med nybyggeri, hvor solcelleanlægget er en del af bygningens energirammeberegning, som ligger til grund for byggetilladelsen
  • En pulje af solcelleanlæg på samlet max. 20 MW, som er nettilsluttet senere end 28. juni 2013

Det er en forudsætning for at blive undtaget, at det enkelte solcelleanlæg opfylder betingelserne for nettoafregning, jf. bekendtgørelse nr. 1032 af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. Ordningen skal administreres af Energinet.dk.

Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato er i høringsudkastet fastsat til den 1. marts.

Høringsfristen er onsdag den 16. januar kl. 16.


kontakt

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Specialistadvokat