Som tidligere beskrevet i Nyt Om Life Science (1/2013) har Sundhedsministeriets ”Tilknytningsgruppe” længe barslet med sine anbefalinger til, hvordan lovgivningen for samarbejde mellem lægemiddelvirksomheder (og producenter af medicinsk udstyr) skal se ud i fremtiden.

Den endelige rapport fra Tilknytningsgruppen foreligger nu, og det fremgår klart af Tilknytningsgruppens anbefalinger, at især medicobranchen skal forberede sig på langt skrappere regler end dem, som findes i dag.

Et af de emner, som har været drøftet i Tilknytningsgruppen, er, om sundhedspersoner må eje aktier i lægemiddel- og medicovirksomheder. I foråret udtalte Astrid Krag, at læger fremover skulle forbydes at eje aktier i lægemiddelvirksomheder. Dette affødte en stærk reaktion fra både læger og politikere.

Resultatet i Tilknytningsgruppens endelige rapport er – som forventet – et kompromis mellem hensynet til, at læger skal være (og fremstå) uvildige, og til at læger – som andre borgere – skal have adgang til at investere deres midler.

Kompromisset er som følger:

Sundhedspersoner kan købe aktieposter på op til (samlet) 200.000 kr. i hver enkelt lægemiddel- og/eller medico-virksomhed, uden at skulle indhente Sundhedsstyrelsens forudgående tilladelse. Sådant ejerskab skal dog oplyses til Sundhedsstyrelsen, som registrerer dette på en særlig hjemmeside.

Aktieposter over beløbsgrænsen på 200.000 kr. pr. virksomhed omfattes af en tilladelsesordning, hvor Sundhedsstyrelsen foretager en konkret, individuel vurdering af aktieejerskabet. Sundhedsstyrelsen skal vurdere, om en aktiepost er forenelig med ansøgerens kliniske arbejde, herunder om den må antages at påvirke ansøgers ordination, udlevering eller brug af lægemidler/medicinsk udstyr.

Ifølge Tilknytningsgruppen bør der gælde følgende generelle betingelser for besiddelse af aktier og andre værdipapirer:

  • Gælder for alle aktier mv. – både i børsnoterede virksomheder og andre virksomheder, herunder aktier i investeringsforeninger etableret af sundhedspersoner
  • Omfatter ikke aktier mv. i investeringsforeninger, pensionsforeninger og puljeordninger med placeringsret uddelegeret til 3. mand
  • Maksimal beløbsgrænse skal gælde for de samlede poster i hver virksomhed
  • Beløbet omfatter kursværdi på tidspunkt for erhvervelse (køb, gave, arv mv.)
  • Aktier mv. skal ikke sælges, selv om kursværdien senere overstiger beløbsgrænsen
  • Arv af aktier mv. til en værdi over beløbsgrænsen skal afvikles inden 2 år fra modtagelsen
  • Kursværdi på erhvervelsestidspunktet registreres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
  • Eventuel tvivl om maksimal beløbsgrænse, bl.a. ved arv, vurderes i tilladelsesordning.

Tilknytningsgruppens rapport kan findes på følgende link.