Forbrugerombudsmanden har netop i en konkret sag vurderet lovligheden af de serviceopkald, som en større teleudbyder har foretaget til eksisterende kunder. Forbrugerombudsmanden nåede frem til, at opkaldene var i strid med forbrugeraftaleloven og markedsføringsloven og dermed var ulovlige.

Teleudbyderen kontaktede telefonisk egne kunder uanmodet for at klarlægge, om kunderne var tilfredse, og om deres produkter fungerede tilfredsstillende. Problemet med serviceopkaldene var imidlertid, at teleudbyderens medarbejdere også benyttede samtalerne til at tilbyde kunderne nye mobiltelefonabonnementer og tv-programpakker.

Erhvervsdrivende må ikke uanmodet ringe forbrugere op i markedsføringsøjemed, medmindre det drejer sig om abonnementer på aviser, tidsskrifter, forsikring og visse abonnementer på sygetransport. Denne regel gælder også i løbende kundeforhold.

Forbrugerombudsmanden udtalte i forbindelse med sagen, at det ikke er acceptabelt, at erhvervsdrivende ringer forbrugere op under påskud af, at der er tale om kundepleje, og samtidig benytter lejligheden til at omtale produkter, som kunden ikke allerede har hos den pågældende udbyder. Ligeledes fremhævede Forbrugerombudsmanden, at der er snævre grænser for, hvornår man uanmodet må ringe egne kunder op.

Hvis din virksomhed foretager serviceopkald til eksisterende kunder, er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at der ikke samtidig reklameres for produkter, som kunden ikke har erhvervet.

Ved vurderingen af, om en henvendelse er omfattet af forbuddet mod markedsføring, lægges der betydelig vægt på, om den erhvervsdrivende har en egeninteresse i henvendelsen. Det vil sige, at hvis afsætning af den erhvervsdrivendes egne produkter er i centrum, vil der være tale om markedsføring.

Derimod må erhvervsdrivende gerne henvende sig til eksisterende kunder, hvis dette er nødvendigt for at opfylde forpligtelser i henhold til lovgivning eller kontraktforhold. Også henvendelser angående misligholdelse, reklamation og praktiske servicemeddelelser, som f.eks. ændringer i adresseforhold og ændringer i aftale-/policeforhold er tilladte, så længe den erhvervsdrivende ikke samtidig benytter lejligheden til at reklamere for sin virksomhed eller dens produkter.