Skatteministeren har den 31. oktober 2013 fremsat lovforslag L 48 vedrørende bl.a. effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer, da inddrivelse i så fald kan ske via lønindeholdelse.

OM LOVFORSLAGET

For at effektivisere inddrivelsen af gæld til det offentlige lægger lovforslaget op til, at kommunalt ejede forsyningsvirksomheder fremover skal oplyse skylderens personnummer ved overdragelse af krav til restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT). For at forsyningsvirksomheden kan opfylde denne forpligtelse gives de ifølge lovforslaget ret til anmode skyldnere om at oplyse personnummer inden en given frist. Hvis fristen ikke overholdes, kan forsyningsvirksomheden indhente personnummeret direkte fra CPR registret.

HVAD BETYDER DET FOR DE KOMMUNALE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER?

Hvis loven vedtages, træder den i kraft 1. januar 2014, hvorefter de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder skal have implementeret den nye procedure for indhentelse af personnummer for skyldnere inden overdragelse af krav til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT).

Bemærk, at lovforslaget ikke giver generel hjemmel til indhentelse af personnummer for kunder. Indhentelse heraf skal kun ske for skyldnere forud for overdragelse af krav til inddrivelse.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.