Energiklagenævnet afgør tvist mellem DONG NATURGAS A/S og MAERSK ENERGY MARKETING A/S om tariffen for brug af DONG's opstrømsgasledning Tyra-Nybro.

Energiklagenævnet har netop offentliggjort sin afgørelse i en tvist mellem DONG Naturgas A/S og Maersk Energy Marketing A/S om fastsættelse af tariffer for transport af naturgas fra Nordsøen til Nybro. Energiklagenævnets afgørelse indebærer, at DONG skal nedsætte tariffen fra 10 øre/m3 til en pris i intervallet 5-7 øre/m3. Den specifikke pris skal nu fastsættes af Energitilsynet.

Maersk Energy Marketing A/S var under sagen repræsenteret af advokat Søren Hornbæk Svendsen og advokat René Frisdahl Jensen.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Specialistadvokat