Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort, at reglerne for det længe ventede iværksætterselskab træder i kraft pr. 1. januar 2014. Dette betyder, at man fra 1. januar 2014 har mulighed for at stifte og registrere iværksætterselskaber. 

Erhvervsstyrelsen har samtidig meddelt, at det nedsatte kapitalkrav for anpartsselskaber samt hovedparten af de øvrige ændringer, som indgår i revisionen af selskabsloven ligeledes træder i kraft pr. 1. januar 2014. Ka-pitalkravet for anpartsselskaber vil dermed fra den 1. januar 2014 være 50.000 kroner.

Du kan læse mere om det nye iværksætterselskab i vores tidligere corporate newsletter artikel iværksætterselskabet (IVS).

Horten bistår gerne med rådgivning og hjælp til etablering af iværksætterselskaber. Læs mere om vores iværksætterpakke.