Højesteret har i en dom afsagt 3. september vedrørende ophavs- og designrettigheder til en stempelkaffekande produceret af Bodum (Peter Bodum A/S) afgjort, at selskabet The Greenfield Group har en tidsubegrænset ret til at sælge stempelkaffekanden udenfor Frankrig under egne varemærker. Dermed indskrænkes Bodums IP-rettigheder.

Sagens omdrejningspunkt var en overdragelsesaftale hvorved Bodum i 1991 købte et fransk selskab, som havde udviklet en stempelkaffekande og derved både ophavsrettigheder og designrettigheder.

Dog var der indsat en klausul som gav anledning til fortolkningstvivl om, hvorvidt den tidligere hovedaktionær i det franske selskab efterfølgende havde ret til at producere og sælge samme stempelkaffekander udenfor Frankrig.

Højesteret fandt, at aftalen, som i øvrigt skulle fortolkes efter fransk ret, indebar en tidsubegrænset ret for den tidligere hovedaktionær, i dag ved The Greenfield Group, til at producere denne stempelkaffekande uden for Frankrig.

The Greenfield Group var under sagen repræsenteret af advokat Anders Valentin fra Horten.

kontakt

Anders Valentin

Partner