Pr. 2. september 2013 er Niclas Holst Sonne tiltrådt som juniorpartner og leder af Hortens afdeling for skatter og afgifter.

Niclas Holst Sonne har i en årrække rådgivet om danske og internationale skatte- og afgiftsretlige forhold i førende advokat- og revisionsfirmaer.

Niclas beskæftiger sig med bl.a. M&A skat, incitamentsordninger, omstrukturering/generationsskifte, skatteproces, kulbrintebeskatning, moms på fast ejendom samt generel selskabsskat. Han har de senere år rådgivet PE-fonde, pensionsselskaber, erhvervsdrivende fonde, danske og internationale koncerner samt formuende privatpersoner, med særligt fokus på ejendomssektoren.

Med ansættelsen af Niclas Holst Sonne styrker Horten sin position som rådgiver inden for skatte- og afgiftsretten.

Udover Niclas Holst Sonne har Horten med virkning fra 1. oktober sikret sig endnu en profil til afdelingen for skatter og afgifter, idet Ulrik Holst Hansen tiltræder som advokat. Ulrik Holst Hansen kommer fra en stilling som advokat hos Gorrissen Federspiel, hvor han har været ansat siden 2007, heraf de seneste 4,5 år i skatteafdelingen.