Energiklagenævnet hjemviste i en tvist mellem DONG Naturgas og Maersk Energy Marketing spørgsmålet om fastsættelse af en specifik tarif mellem 5 og 7 øre/m3 for brug af DONG's opstrømsledning Tyra-Nybro til Energitilsynet. Nu har tilsynet fastsat tariffen til 5,75 øre/m3.

Energiklagenævnet traf den 7. oktober 2013 afgørelse om, at Energitilsynet skulle fastsætte prisen for transport af naturgas fra Nordsøen til Nybro i et interval mellem 5 og 7 øre pr. m3. Tilsynet har netop offentliggjort sin afgørelse, der fastsætter tariffen til 5,75 øre pr. m3, der skal dække både volumen- og kapacitetsbetaling.

Under sagen for Energiklagenævnet var Maersk Energy Marketing A/S repræsenteret af Hortens advokater Søren Hornbæk Svendsen og René Frisdahl Jensen.

Læs om mere sagen for Energiklagenævnet her.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Specialistadvokat