Bekendtgørelsen om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse er netop trådt i kraft. I bekendtgørelsen fastsættes rammerne for, i hvilket omfang kommunale solcelleanlæg kan undtages fra kravet om selskabsmæssig udskillelse.

Ansøgningsfristen starter 31. marts kl. 7.00

Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse træder i kraft i dag mandag den 24. marts 2014.

Ansøgninger om undtagelse for eksisterende anlæg ved dispensation kan indgives til energinet.dk fra og med mandag den 31. marts kl. 7.00. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ansøgninger, der modtages inden den 31. marts 2014 kl. 7.00, ifølge bekendtgørelsen ikke vil blive behandlet. Ansøgningen skal udarbejdes på et ansøgningsskema fra Energinet.dk, der blandt andet skal indeholde oplysninger om CVR-nummer, kontaktoplysninger, installationsadresse og solcelleanlæggets installerede effekt og nettilslutningstidspunkt.

Det er også muligt at ansøge om forhåndstilsagn på planlagte anlæg om dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse. Ansøgningen skal ligeledes udformes på et ansøgningsskema udarbejdet af Energinet.dk eller på Energinet.dk's webformular. Foruden ovenstående oplysninger om ansøgningens indhold skal ansøgninger om forhåndstilsagn vedlægges et tilbud, overslag eller lignende dokumentation for køb og opsætning af solcelleanlægget.

Der gives ifølge bekendtgørelsen kun dispensation til en pulje på samlet set 20 MW installeret effekt. Det er derfor vigtigt få indgivet sin ansøgning på dagen den 31. marts mellem kl. 7.00 og 23.59. Det er desuden vigtigt, at ansøgningen indeholder de oplysninger og den dokumentation, som kræves i bekendtgørelsen, da ansøgningen først anses for modtaget, når den er fyldestgørende i henhold til bekendtgørelsen.

Hvis omfanget af ansøgninger modtaget samme dag ikke overstiger de 20 MW, bliver ansøgningerne ligestillet. Men hvis ansøgningerne modtaget samme dag overstiger de resterende watt i puljen, trækkes der lod om rækkefølgen. Hvis en ansøgning overstiger de resterende watt i puljen, tilbydes ansøger at reducere sin ansøgning. Hvis ansøger ikke accepterer, gives der afslag på ansøgningen. Ansøgningen sker via webformular eller en printet formular, som begge dele kan findes på Energinet.dk's hjemmeside.

Horten bistår gerne med hjælp til at udarbejde og indsende ansøgningen. Du er også velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.

kontakt

Andreas Christensen

Partner