Horten har som ekspert for Danmark deltaget i et sammenligneligt studie om cloud computing kontrakter udført af DLA Piper for EU-kommissionen.

Deltagelsen bestod i at bidrage med et overblik over dansk lovgivning og retspraksis, som kan have relevans for studiet

Følgende relevante spørgsmål er blevet inddraget i studiet:

  • Hvordan bør cloud computing kontrakter klassificeres, når de kan indeholde flere forskellige tjenester, hvortil der i dag kræves forskellige kontrakter? (licens på en software, leasing af IT-ressourcer osv.)
  • Hvilke resultater vil man opnå med cloud computing kontrakter?

EU-kommissionen vil bruge resultaterne af studiet til en yderligere udvikling af den europæiske cloud computing action plan, som muligvis inkluderer en lovgivning, der angiver rammerne for, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at udarbejde sikre og retfærdige cloud computing-kontrakter.