Danmarks Skibskredit, det førende skibsfinansieringsinstitut med base i København, offentliggjorde i dag, at de store aktionærer Danske Bank A/S, Danmarks Nationalbank, A.P. Møller-Maersk A/S og Nordea Bank AB (publ) har indgået aftale om at sælge deres samlede aktiebesiddelser svarende til 72 pct. af aktiekapitalen til et dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA.

De nye ejere ønsker at fortsætte udviklingen af Danmarks Skibskredit i overensstemmelse med den nuværende strategi og under ledelse af den nuværende direktion.

Den aftalte pris pr. aktie er DKK 14,16667 svarende til en værdi for alle aktierne i Danmarks Skibskredit på DKK 4.722 mio. Udover egenkapital fra de nye ejere er finansieringen af købet understøttet af supplerende kapital fra PFA og PKA og bankfinansiering (bridge finansiering).

I forbindelse med transaktionen vil de øvrige A-aktionærer i Danmarks Skibskredit blive tilbudt at sælge deres A-aktier til samme pris og på samme vilkår, som Storaktionærerne opnår. Tilbuddet til øvrige A-aktionærer forventes fremsat i første halvdel af oktober 2016. Den Danske Maritime Fond, som ejer samtlige B-aktier i Danmarks Skibskredit, der udgør 10 % af selskabets samlede aktiekapital, har en særlig tilknytning til Danmark Skibskredit. Den Danske Maritime Fond ønsker derfor at være en del af det fremtidige ejerskab af Danmarks Skibskredit sammen med de nye ejere.

Bestyrelsen og de store aktionærer anser Axcels, PFAs og PKAs ejerskab for en særdeles tilfredsstillende løsning, der sikrer et fortsat stærkt dansk skibsfinansieringsinstitut med kapitalstærke ejere og potentiale for kontrolleret global vækst i samarbejde med danske og internationale rederier.
Bestyrelsen for Danmarks Skibskredit har noteret sig, at pris og vilkår anses for tilfredsstillende af alle større aktionærer, som har valgt at sælge. Storaktionærernes aktiepost repræsenterer en kontrollerende aktiepost og de øvrige aktionærer vil således opnå samme pris og vilkår, som er aftalt for kontrol med selskabet.

Bestyrelsen har godkendt køberkonsortiets acquisition vehicle som ejer af de store aktionærers aktier og de aktier, der måtte blive erhvervet fra øvrige A-aktionærer i forbindelse med det kommende tilbud.

Overdragelsen af aktierne i Danmarks Skibskredit er betinget af godkendelse fra Finanstilsynet og godkendelse fra relevante konkurrencemyndigheder. Overdragelsen forventes endeligt gennemført i løbet af 2016.

Horten har rådgivet Danmarks Skibskredit og dets bestyrelse.

Om Danmarks Skibskredit

Danmarks Skibskredit er en dansk baseret skibsfinansieringsvirksomhed, som yder lån til danske og udenlandske rederier mod pant i skibene. Selskabets formål og vision er at være den mest anerkendte og stabile udbyder af finansiering til velrenommerede rederier. Forretningsområdet medfører en høj grad af specialisering og ekspertise i alle led, hvor 70 medarbejdere i dag forvalter en udlånsportefølje på ca. DKK 43 mia., der er sikret ved pant i ca. 450 skibe. Selskabets låneportefølje er bredt eksponeret i adskillige shippingsegmenter og udlån er målrettet rederier i Danmark og udlandet med høj kreditkvalitet.

Om Axcel

Axcel blev grundlagt i 1994 af en gruppe investorer fra Danmarks største finansielle og industrielle virksomheder. Axcel er i dag en nordisk kapitalfond, som fokuserer på mellemstore virksomheder og har en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har rejst fire fonde med sammenlagt ca. DKK 10 mia. i kapitaltilsagn. Fondene har gennemført 45 investeringer og mere end 80 større tilkøb til disse. 37 virksomheder er blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag otte virksomheder, som tilsammen har en omsætning på ca. DKK 7,3 mia. og omkring 5.000 medarbejdere.

Om PFA

PFA blev i 1917 dannet af en række arbejdsgiverorganisationer som et uafhængigt selskab med det ene formål at sikre medarbejdere og familier en tryg økonomisk fremtid. Med aktiver på ca. DKK 551 mia. og en kundebase på ca. 800.000 medlemmer er PFA Danmarks største kommercielle pensionsselskab. Endvidere har omkring 10.000 virksomheder en pensionsaftale med PFA.

Om PKA

PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedssektoren. PKA har 275.000 medlemmer og en samlet formue på ca. DKK 250 mia.