Frederik Løchte Ermler er en del af Hortens afdeling for Kommercielle tvister og voldgift, hvor han beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager, særligt inden for det erstatnings- og forsikringsretlige område. Han har derudover et indgående kendskab til ledelsesansvar.

Frederik har desuden erfaring med M&A-processer, selskabsret og kapitalmarkedsret.