Henrik Stig Lauritsen er leder af Hortens afdeling for skatter og afgifter. Han yder rådgivning om skatter og afgifter i bred forstand med dybdegående erfaring inden for blandt andet virksomhedsetablering/overdragelser, etablering af incitamentsprogrammer, hovedaktionærbeskatning, omstrukturering og generationsskifte, førelse af skattesager, rekonstruktioner, ind- og udstationeringer samt selskabsbeskatning i almindelighed.

Henrik har mange års erfaring med skatterådgivning af nationale og internationale koncerner.

Henrik har været forfatter eller medforfatter til en række artikler om skatteforhold i bl.a. Revision og Regnskabsvæsen og Ugeskrift for Skatteret.