Jakob S. Arrevad rådgiver danske og internationale virksomheder inden for generel selskabsret og skatteplanlægning – herunder internationale skatte- og afgiftsforhold. Han er specialiseret i sager om økonomisk kriminalitet og har betydelig erfaring som forsvarer i en lang række større sager, fortrinsvis sager om påstået økonomisk kriminalitet og særlovsovertrædelser som for eksempel miljølovgivningen. Jakob er en erfaren procesadvokat og har gennem 35 år ført retssager ved domstolene, herunder Højesteret, og voldgiftsretter. Han har været foregangsmand ved indførelse af mediation/retsmægling i Danmark og fungerer ofte som mediator i erhvervsmæssige konflikter.

Jakob er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Best Lawyers - Criminal Defense