Jonathan Fraenkel Kærn rådgiver inden for forsikrings- og erstatningsretten og arbejder blandt andet med sager om rådgiveransvar, bestyrelses- og ledelsesansvar, kontraktansvar samt ansvar inden for entrepriseforhold.

Herudover rådgiver Jonathan om generelle erhvervsretlige forhold, herunder udarbejdelse af alle former for kommercielle kontrakter og har udgivet artiklen ET.2013.349 om svig i kontraktforhold efter aftalelovens § 30.

Endelig arbejder Jonathan med energiret og behandling og forberedelse af kommercielle tvister og retssager.