Lisbet Vedel Thomsen rådgiver offentlige og halvoffentlige myndigheder og organisationer om offentlig ret og kommunalret. Hun har betydelig erfaring med rådgivning om offentlig regulering, forvaltningsret og offentlige myndigheders erstatningsansvar. Lisbet beskæftiger sig også med reguleringsmæssige spørgsmål på energiområdet.

Lisbet er en erfaren procesadvokat og fører retssager for offentlige myndigheder og halvoffentlige virksomheder inden for sine specialer.

Lisbet er en del af Hortens tværfaglige persondataretsteam og hun rådgiver offentlige myndigheder om persondataret, blandt andet i forhold til tilrettelæggelse af sagsbehandlingsprocesser på konkrete forvaltningsområder.