Maria Adelheid beskæftiger sig med erhvervsrådgivning i relation til løsørefinansiering og leasing, herunder primært udarbejdelse af kontrakter, tilbagekøbs- og kautionsdokumenter samt samarbejdsaftaler.

Grundet Marias specialisering inden for leasing, rådgiver hun om såvel finansiel som operationel leasing, men har også stor erfaring med subleasing i både Danmark og udlandet samt flexleasing og dele/splitleasing.

Herudover har Maria opbygget en stor ekspertise inden for inddrivelse af offentlige krav, herunder særligt håndtering af tvangsauktioner på baggrund af fortrinsberettigede krav.

Maria har desuden, som projektchef, en særlig rolle i forbindelse med implementering og optimering af både eksterne og interne processer. Hun har således bistået med udvikling af et nyt inddrivelsessystem til såvel indenretlig som udenretlig behandling, og har opnået en særligt indsigt i såvel de tekniske som de juridiske aspekter.