Martin Bay er en del af Hortens skatteafdeling. Martin yder rådgivning om skatter og afgifter i bred forstand og har dybdegående erfaring inden for blandt andet virksomhedsoverdragelser, omstrukturering, rekonstruktioner samt grænseoverskridende transaktioner og selskabsbeskatning i almindelighed.

Martin har mange års erfaring med rådgivning af internationale koncerner, og kan i sin rådgivning trække på sin in-house erfaring.

Martin har været forfatter eller medforfatter til en række artikler om skatteforhold i bl.a. Skat Udland.