Mia Anne Gantzhorn rådgiver om konkurrenceret, statsstøtte og markedsføringsret både inden for EU-retlige og nationale problemstillinger.

Mia har tidligere været ansat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor hun særligt har arbejdet med overtrædelser af konkurrenceloven – heriblandt konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominerende stilling, fusioner og konkurrenceforvridende støtte. Mia indgik i øvrigt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens team, som førte tilsyn med betalingstjenesteloven.

Mia rådgiver derudover om generel EU-ret og har igennem en årrække undervist i EU-ret på Københavns Universitet.