Noah Krohn Kempinski rådgiver danske såvel som udenlandske virksomheder om finansieringsretlige problemstillinger. Desuden rådgiver Noah en række danske og udenlandske finansielle institutioner om forhold vedrørende udøvelse af finansiel virksomhed, herunder særligt om forskellige problemstillinger i lov om finansiel virksomhed, foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering samt om udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektronisk valuta.