Pernille Meulengracht Carlsson rådgiver danske og internationale virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer om alle aspekter inden for arbejds- og ansættelsesretten både i forholdet mellem virksomheden og den enkelte medarbejder og vedrørende kollektive overenskomster.

Pernille har ligeledes arbejdet i Hortens afdeling for Fast Ejendom og Entreprise, hvorfor hun også har erfaring med at rådgive både offentlige myndigheder såvel som danske og internationale private virksomheder om særligt bolig- og erhvervslejeret, servitutter, lokalplansforhold, erstatningssager samt større ejendomstransaktioner.