Vi ser nærmere på de strafferetlige sanktioner, som fulgte med ændringen af konkurrenceloven.

forfattere

Andreas Christensen

Partner

Marie Gøthgen Clasen