Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Den mest centrale ændring i forhold til den nuværende ferielov er indførslen af samtidighedsferie.
I brochuren gennemgår Horten de nye regler og reglernes konsekvenser.

Forfattere

Jonas Enkegaard

Partner

Marianne Lage

Partner