Bogen beskriver bestemmelserne i forskelsbehandlingsloven sammenholdt med retspraksis, herunder også retspraksis fra EU-Domstolen, der har haft stor betydning for fortolkningen af loven.

For at undgå sager om diskrimination, kan det være nødvendigt at udarbejde og implementere en diversity-politik i virksomheden, og bogen giver bl.a. svar på de spørgsmål, der knytter sig til en sådan proces.

Forfatterne redegør for bl.a.:

  • Det grundlæggende regelsystem, herunder den EU-retlige regulering
  • Forskelsbehandlingslovens definitioner af direkte og indirekte forskelsbehandling, instruktion og chikane
  • Hvilke personer loven beskytter
  • Lovens undtagelsesbestemmelser
  • Lovens beskyttelseskriterier
  • Lovens sanktionsmuligheder (godtgørelse, erstatning og straf)

Bogen indeholder en udførlig omtale af trykt og utrykt retspraksis.

Bogen henvender sig til den juridiske praktiker, men den kan også bruges af praktikere med personaleansvar.

forfatter

Finn Schwarz

Managing Partner

Jens Jakob Hartmann