Få overblik over de nye regler om ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring i AB18/ABR18.

Med introduktionen af AB18 og ABR18 skal byggeriets parter vænne sig til andre vilkår for ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring end tilfældet er i AB92 og ABR89.

Muligheden for at rejse såkaldte direkte krav er opretholdt, men med en ansvarsbegrænsning. Der er for entreprenørerne indført pligt til at tegne produktansvarsforsikring, og rådgiverne har fået en automatisk ansvarsbegrænsning svarende til projektansvarsforsikringen eller 2 x det aftalte rådgiverhonorar, dog mindst 2,5 mio. kr.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring har fyldt meget i voldgiftspraksis de senere år, og med de nye reglerne er det hensigten at begrænse antallet af den type sager. Anvendes de nye regler korrekt, vil det derfor være en fordel for alle byggeriets parter.

Vi giver dig overblik over de nye regler og sammenholder dem med gældende regler og praksis. Desuden får du praktiske råd til anvendelse af reglerne, herunder kan du høre nærmere om:

  • Hvilke regler, der gælder for bygherrens og entreprenørens tegning af forsikring, herunder entreprenørens tegning af produktansvarsforsikring
  • Rådgiverens ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning
  • Muligheden for at rejse direkte krav
  • Samspillet mellem reglerne om ansvar og forsikringsdækning.

Målgruppe

Alle aktører inden for byggeriet, herunder bygherrer, entreprenører og rådgivere.

Forplejning

Der serveres kaffe/te og frugt og afsluttes med en let anretning.

Kontakt

Sekretær Betina Vistisen

Oplægsholdere

Lars Gregersen

Partner

Kim Christiansen

Arkitekt, Arkitektfirmaet Kim Christiansen