Få overblik over, hvordan de nye regler i AB18/ABR18 har fungeret i praksis og et perspektiv på, hvilke udfordringer de nye regler kan give dig.

Efter at de nye regler i AB18/ABR18 har været brugt i knap et par år, er det relevant at stoppe op og evaluere på, hvordan de har fungeret i praksis.

De nye regler gælder for både bygherrer, rådgivere og entreprenører, men der er forskel på, hvor godt reglerne er blevet taget imod og brugt af byggeriets parter. De nye regler er i højere grad end tidligere et styringsparadigme, som kræver større bevågenhed og indsats.

De nye regler i AB18/ABR18 lægger særligt i forhold til ABR18 op til øget brug af sanktionsmuligheder. Der er tale om en række formelle og aftalemæssige forhold, der dog skal være afklaret for at kunne bruge sanktionsmulighederne.

Vi kommer ind på:

  • Konventionalbod, erstatning og ophævelse i ABR (kap. F). Hvordan håndteres disse situationer?
  • Dagbodsgivende delterminer og slutterminer i forbindelse med projektering og udførelse
  • Omprojektering, hvorfor og hvordan (kap. G).

Du vil få lejlighed til at udveksle erfaringer med de øvrige kursusdeltagere.

Målgruppe

Alle parter inden for byggeriet, herunder bygherrer, entreprenører, rådgivere, in-house-jurister mv.

Kontakt

Sekretær Betina Vistisen

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Covid-19

Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Lars Gregersen

Partner

Kim Christiansen

Arkitekt, Arkitektfirmaet Kim Christiansen