Få overblik over de nye regler i AB18/ABR18 vedrørende parternes tvistløsning.

Gennem årtier har byggeriets parter løst opståede tvister via sagkyndige beslutninger, syn og skøn og voldgift i regi af Voldgiftsnævnet, Byggeri og Anlæg.

Med introduktionen af de nye regler i AB18/ABR18 skal byggeriets parter vænne sig til at anvende en tvistløsningstrappe, der dels introducerer nye måder at løse tvister på og dels indfører frister for løsning af tvisterne.

Det er særdeles vigtigt for byggeriets parter at kende tvistløsningsreglerne for at kunne anvende dem rigtigt og for at undgå de faldgruber, som kan bevirke rettighedsfortabelse for en part. Den nye tvistløsningstrappe involverer i praksis medarbejdere på flere niveauer, og det er derfor vigtigt, at medarbejderne er klædt på til at håndtere reglerne.

Vi giver dig derfor et overblik over de nye regler og sammenholder dem med gældende regler efter AB92/ABR89.

Derudover gennemgår vi bl.a.:

  • De pligtige forhandlinger mellem projektlederne og ledelsesrepræsentanterne
  • Reglerne om mediation og mægling
  • De nye regler om hurtig afgørelse
  • Reglerne om voldgift
  • Syn og skøn samt sagkyndige beslutninger
  • Samspillet og rækkefølgen mellem ovenstående måder at løse tvister på
  • Hvordan reglerne kan anvendes taktisk
  • Hvordan du undgår faldgruberne.

Målgruppe

Aktører inden for byggeriet, herunder aktørernes projektledere, ledelsesrepræsentanter og in-house jurister mv.

Forplejning

Der serveres kaffe/te og frugt og afsluttes med en let anretning.

Kontakt

Sekretær Betina Vistisen

Oplægsholdere

Lars Gregersen

Partner

Kim Christiansen

Arkitekt, Arkitektfirmaet Kim Christiansen