Du kan arbejde indgående med aktindsigtsreglerne, når vi holder kursus for praktikere.

Anmodninger om aktindsigt er en del af hverdagen, når du arbejder i en offentlig myndighed.

Aktindsigtssager kan være vanskelige både på det praktiske og juridiske plan. De er ofte tidskrævende og kan handle om sager med betydelig mediebevågenhed. Det stiller store krav til dig som medarbejder, der behandler anmodningerne.

Reglerne for aktindsigt er forskellige alt efter, hvilke typer af oplysninger og dokumenter der er tale om. Det kræver overblik at navigere rundt i de forskellige regelsæt, og måden de spiller sammen på.

På kurset gennemgår vi både hovedtræk og detaljer i navnlig offentlighedsloven og miljøoplysningsloven, og vi ser på, hvordan disse regelsæt spiller sammen. Vi veksler mellem teori og praksis, og der vil være gode muligheder for at arbejde med cases og drøfte den konkrete håndtering af sagerne.

Du får viden om følgende emner:

  • Hvordan håndteres en anmodning om aktindsigt?
  • Hvilket regelsæt skal sagen behandles efter?
  • Hovedreglen er åbenhed, men hvad siger reglerne i det konkrete tilfælde?
  • Hvilke undtagelsesmuligheder gælder, og hvordan spiller undtagelsesmulighederne sammen?
  • Særligt om ressourcereglerne – deres anvendelsesområde og beregningerne
  • Særligt om chikanesager
  • Faldgruber og tips
  • Samspil med persondatareglerne.

Målgruppe

Medarbejdere i kommuner, regioner, staten og offentligt ejede selskaber, der behandler aktindsigtssager. Kurset er som udgangspunkt rettet mod jurister.

Kontakt

Arrangementskoordinator, Michala Hedelund Jensen

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.COVID19: Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Malene Graff

Specialistadvokat

Sidsel Marcussen

Advokat