Få en grundig indføring i aktindsigtsreglerne.

Aktindsigtssager kan være praktisk og juridisk vanskelige, de kan være tidskrævende, og til tider medfører sagerne betydelig mediebevågenhed. Det stiller ekstra store krav til de medarbejdere, der behandler anmodningerne.

Aktindsigtsreglerne er forskellige, alt efter hvilke typer af oplysninger og dokumenter der er tale om, og det kræver overblik at navigere rundt i de forskellige regelsæt, og måden de spiller sammen på.

Vi gennemgår både hovedtræk og detaljer i offentlighedsloven, miljøoplysningsloven og forvaltningsloven, og vi ser på, hvordan disse regelsæt spiller sammen. Undervejs veksler vi mellem teori og praksis, og der vil være gode muligheder for at arbejde med cases og drøfte den konkrete håndtering af sagerne.

Vi tager bl.a. fat i følgende emner:

  • Det regelsæt sagen skal behandles efter
  • Reglerne i det konkrete tilfælde
  • Undtagelsesmuligheder og deres indbyrdes samspil
  • Ressourcereglerne – deres anvendelsesområde og beregningerne
  • Håndtering af chikanesager
  • Faldgruber og tips til håndtering af aktindsigtssager
  • Samspillet med persondatareglerne.

Målgruppe

Medarbejdere i kommuner, regioner, staten og offentlige selskaber, der behandler aktindsigtssager, primært jurister.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30. Derudover serveres der formiddagssnacks, frokost og eftermiddagssnacks.

Kontakt

Sekretær Trine Lindenskov Andersen
BA.jur. Emma Sophie Bruun

Oplægsholdere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat

Sidsel Marcussen

Advokat

Bo Juul Jensen

Advokatfuldmægtig