I samarbejde med Byggesocietet (Akkvisitionsudvalget og Udbudsretsudvalget) sætter vi fokus på de retlige rammer for bæredygtige udbud i byggeriet.

Der er i dag et stigende fokus på inddragelse af miljøhensyn og bæredygtighed i byggeriet. Miljøoptimering af byggerier omfatter ofte en minimering af lokale, regionale og internationale miljøpåvirkninger samt en minimering af energi- og ressourceforbrug i hele bygningens livscyklus. Vi ser nærmere på, hvordan byggerier udbydes i dag, så de lever op til både de øgede miljøkrav og hensyn til livscyklusomkostninger samt udbudsreglerne.

Ud fra både en juridisk og en praktisk indgangsvinkel får du bl.a. indblik i:

  • De udbudsretlige regler for miljømærkning
  • TCO-beregning (Total Cost of Ownership)
  • Anvendelse af livcyklusomkostninger, herunder inddragelse af både praktiske eksempler og inspiration fra konkrete projekter
  • Eksempler på formulering af bestemmelser i udbud med det formål at fremme cirkulær økonomi.

Målgruppe

Kurset er åbent for alle, men henvender sig særligt til offentlige ordregivere, bygherrer, rådgivere og andre, som arbejder med eller afgiver tilbud på byggerier, hvor bæredygtighed er i fokus.

Forplejning

Der serveres en let morgenanretning og kaffe/te fra kl. 8.30.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen
BA.jur. Philip Hesselbjerg

Oplægsholdere

Jesper Petersen Bach

Partner

Henriette Soja

Partner