Bliv klædt på til at afgive optimale ansøgninger og tilbud i offentlige udbud.

Der udbydes en del udbudskurser rettet mod offentlige myndigheder og andre ordregivere. Men det er mindst lige så vigtigt for tilbudsgiverne at forstå udbudsreglerne og -processerne.

Derfor udbyder vi nu en særlig bootcamp for tilbudsgivere, hvor vi dels klæder tilbudsgiver på til at forstå udbudsprocessen og forhåbentlig optimere ansøgninger og tilbud, og dels giver tilbudsgivere mulighed for at netværke og dele erfaringer fra udbudsprocesser.

Vores fokus er på den praktiske håndtering af udbudsprocesser, herunder bl.a.:

  • Markedsdialog
  • Kort om udbudsprocesserne
  • Særlige forhold vedrørende prækvalifikation og udfyldelse af ESPD
  • Håndtering af spørgsmål og svar
  • Hvordan tilbudsmaterialet bør udformes, så processen optimeres, og du får afgivet det bedst mulige tilbud i forhold til udbudskrav og evaluering
  • Hvilken begrundelse ansøger/tilbudsgiver kan kræve at få fra ordregiver.

Målgruppe

Alle, som i det daglige arbejder med at afgive tilbud.

Forplejning

Der serveres morgenmad, frokost og eftermiddagssnacks.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen
BA.jur. Emma Sophie Bruun

Oplægsholdere

Jesper Petersen Bach

Partner

Sebastian Greva

Advokatfuldmægtig