Hør mere om brancheorganisationen anno 2020.

Brancheorganisationer spiller en vigtig rolle i dansk erhvervsliv. De kan gøre en stor forskel ved at sætte medlemmernes interesser på dagsordenen, dele viden på tværs og udvikle branchen generelt. Til Branchedirektørernes Dag sætter vi fokus på brancheorganisationen anno 2020 med indlæg fra danske brancheorganisationer, inspiration og netværk på tværs.

PROGRAM

 • 16.00: Ankomst
 • 16.15: Anders Hundahl, adm. direktør i Asfaltindustrien og Marie Løvbjerg, advokat hos Horten
  Konkurrenceret og brancheorganisationer. Asfaltindustrien er en brancheorganisation for asfaltproducenter. Anders Hundahl fortæller, hvordan konkurrenceretlig compliance indgår i Asfaltindustriens arbejdsgang. Marie Løvbjerg giver et overblik over de juridiske rammer.
 • 16.45: Carl-Emil Larsen, adm. direktør i DANVA
  DANVA er interesseorganisation for vand- og spildevandsselskaber. Branchen er tæt reguleret og arbejder intensivt i det politiske krydsfelt. Carl-Emil giver indblik i, hvordan DANVA arbejder med alliancer og lovgivningsprocesser – og i arbejdet med at målrette budskaberne, når enkeltsager rydder forsiden.
 • 17.15: Pause
 • 17.45: Tine Marie Andersen, direktør i Tobaksproducenterne
  Tobaksproducenterne repræsenterer 85 % af det danske cigaretmarked og arbejder
  intensivt med åbenlyse udfordringer på alle flanker. Tine Marie Andersen giver hendes perspektiv på arbejdet efter første år ved roret.
 • 18.15: Nikolaj Vibe Michelsen, Public Affairs Director i GRACE Public Affairs
  Regeringens klimafokus – Hvad vil de? Hvad skal de? Hvordan påvirker det erhvervslivet? Den nye regering er grøn og har et fokus på miljø og klima, som ikke er set siden Svend Aukens tid. Men hvad betyder de nye ambitioner for virksomhederne, og hvordan hænger det sammen med samarbejdet med støttepartierne og med Europa-Kommissionens Green Deal?
 • 18.45: Vin og lækre anretninger

Målgruppe

Ledere og ledende medarbejdere i brancheorganisationer.

Kontakt

Sekretær Trine Lindenskov Andersen

Oplægsholdere

Hans Christian Pape

Partner

Marie Løvbjerg

Advokat

Anders Hundahl

Adm. direktør, Asfaltindustrien

Carl-Emil Larsen

Adm. direktør, DANVA

Tine Marie Andersen

Direktør, Tobaksproducenterne

Nikolaj Vibe Michelsen

Public Affairs Director, GRACE Public Affairs