Få et brush-up på de retlige rammer for klimatilpasning med opdatering af de nyeste regler på området. 

Skybrud og andre klimamæssige udfordringer stiller særligt i vores byer krav til kommuner og forsyningsselskaber.

Den koordinerede indsats af kommunernes og forsyningernes arbejde med klimatilpasning er altafgørende for en effektiv håndtering af de fremtidige klimaudfordringer, ligesom fælles indsatser er nødvendige, hvor der fx udnyttes samme afvandingskilder.

På kurset får du et ”brush-up” på den retlige ramme for klimatilpasning, opdatering på de nyeste regler, samspillet mellem vandløb og regnvandshåndtering samt mulighederne for finansiering mellem kommune og forsyning og opmærksomhedspunkter, når flere kommuner og forsyninger samarbejder om fælles klimatilpasning.

Vi kommer ind på:

  • Kommunernes rolle som klimamyndighed
  • Klimatilpasning i vej og vandløb
  • Kystbeskyttelsesprojekter, herunder de nye regler om muligheden for at afskære klageadgang
  • Medfinansieringsprojekter, herunder de kommende regler om 100 % medfinansiering
  • Erfaringer med klimatilpasningstiltag.

Vi inviterer en spændende kreds af oplægsholdere med praktisk indsigt i lovgivningsprocesser og realisering af konkrete klimatilpasningsprojekter.

Målgruppe

Medarbejdere i kommuner og forsyninger, som arbejder med klimatilpasningsprojekter.

Forplejning

Morgenmad med kaffe, te, vand, frugt og croissant. Kl. 13.00 serveres hjemmelavet sandwich.

Kontakt

Ba.jur. Frederik Buhl Brinckmann

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Covid-19

Retningslinjer for Hortens arrangementer

Du vil få besked, om det bliver et fysisk møde eller et webinar.

Oplægsholdere

Line Markert

Partner

Henriette Soja

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat

Julie Brøndby Ørbeck

Advokat