Vær med i denne webinarserie, hvor sætter fokus på de forskellige modeller for samarbejde, de udbudsretlige, plan- og aftaleretlige aspekter, samt finansieringen af udviklingsprojekterne - og hvordan projekterne lykkedes bedst i praksis.

By- og arealudviklingsprojekter rummer store potentialer for både offentlige og private aktører. Samtidig betyder kompleksiteten af projekterne og ikke mindst den bagvedliggende regulering, at der med det store potentiale følger en række faldgruber.

I denne webinarserie sætter vi over fire moduler fokus på de forskellige modeller for samarbejde, de udbudsretlige, plan- og aftaleretlige aspekter, samt finansieringen af udviklingsprojekterne. Vi har fokus på, hvordan projekterne lykkedes bedst i praksis – både for den offentlige og private part.

Modul 1: By- og arealudvikling – introduktion til modeller for samarbejdet mellem offentlig og privat

  • Fredag den 26. marts kl. 08.30-09.15

Indhold: Introduktion af forskellige modeller for strukturen i et udviklingsprojekt, herunder samarbejdsmodel, selskabsmodel, forkøbsretsmodel, grundsalg med vilkår. Vi giver et overblik over muligheder og begrænsninger for kommunen, og vi opsummerer fordele og ulemper ved de forskellige modeller – for hhv. den offentlige og den private aktør.

Modul 2: Udviklingsprojekter og udbud

  • Tirsdag den 6. april kl. 08.30-09.15

Indhold: Vi folder udviklingsmodellerne ud og taler bl.a. om: Mulighederne for dialog i processen, hvornår skal der ske udbud og hvordan, hvilke konkurrencekriterier kan overvejes, og hvad kan den private part gøre for at optimere sine chancer.

Modul 3: Plan- og aftaleretlige aspekter i udviklingsprojekter

  • Fredag den 21. maj kl. 08.30-09.15

Indhold: Vi drøfter håndteringen af plangrundlaget, kommunalretlige (og planretlige) begrænsninger på vilkår i salgsaftaler, samt opmærksomhedspunkter for den private part, når kommunen anvender forskellige "kasketter".

Modul 4: Finansiering af udviklingsprojekter

  • Fredag den 11. juni kl. 08.30-09.15

Indhold: Vi ser på de forskellige muligheder for at rejse egenkapital og lånekapital, kilder hertil og nogle karakteristiske vilkår for sådanne kapitaltyper og -kilder. Samtidig laver vi udvalgte nedslag på de i praksis mest kritiske aspekter af finansieringen – set fra hhv. kommunens og den private parts side.

Målgruppe

Offentlige myndigheder og private bygherrer samt investorer, som arbejder med udviklingsprojekter. Vi vil på hvert webinar belyse emnet fra såvel den offentlige som den private vinkel.

Praktisk information

Ved din tilmelding til hele serien, på fire moduler, får du efter hvert modul et hemmeligt link til optagelsen. Hvis du fx først tilmelder dig i maj, får du adgang til Modul 1 og 2 via links til optagelserne. Det er samme pris uanset tilmeldingsdato.

Vi afholder webinaret via GoToWebinar. Vi sender en e-mail med et link til webinaret, når du tilmelder dig.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på event@horten.dk

Kontakt

Arrangementskoordinator Michala Hedelund Jensen

Oplægsholdere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Thomas Krucov Jensen

Partner

Lars Lüneborg

Partner

Claus Bennetsen

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat

Bo Juul Jensen

Advokat

Sebastian Greva

Advokatfuldmægtig