Vi ser nærmere på rammerne for kommunens samarbejde med private aktører, når det gælder byudviklingsprojekter.

Kommunerne spiller i dag en central rolle i udviklingen af infrastruktur og byområder og har et stærkt fokus på at skabe vækst, sikre befolkningstallet og styrke deres brand.

Et udviklingsprojekt kan tage afsæt i meget forskellige rammer, som i høj grad afhænger af forholdene i den enkelte kommune. Ønsket om at etablere en ny bydel, at udvikle eller omdanne eksisterende områder eller tilpasse kommunens faciliteter kan f.eks. udspringe af:

  • Kommunens behov for at håndtere en konkret opgave, f.eks. erhvervsudvikling
  • Et ønske om at tiltrække særlige erhvervsaktiviteter
  • Et ønske om at tiltrække nye borgere eller turister.


Kommunerne går ofte sammen med private aktører for at give udviklingsopgaven et løft. Vi sætter derfor fokus på:

  • Kommunernes muligheder for at varetage en udviklingsopgave med en privat aktør
  • Relevante former for samarbejde
  • De retlige rammer, som både kommunerne og de private aktører skal være opmærksomme på.

Målgruppe

Alle, der beskæftiger sig med byudvikling i enten kommunalt eller privat regi, herunder developere.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Kontakt

BA.jur. Mads Peter Rosenius Olsen

Video: Byudvikling

Oplægsholdere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Andreas Christensen

Partner

Kristoffer Westberg

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat