Få et nærmere indblik i betalingslovens regler for charge back og den seneste ankenævnspraksis på området.

Pengeinstitutter og andre, der udbyder betalingstjenester, oplever ikke så sjældent, at de modtager indsigelser til betalingstransaktioner. På dette kursus går vi dybden med betalingslovens regler for, hvornår der består en charge back forpligtelse efter betalingslovenss § 112.

Følgende emner vil blive behandlet:

  • Hvem der er omfattet af bestemmelsen
  • Formålet og anvendelsesområdet for bestemmelsen
  • Hvornår en indsigelse er omfattet af § 112
  • Forbrugerens pligter
  • Passivitet

Målgruppe

Ansatte hos pengeinstitutter og andre udbydere af betalingstjenester.

Forplejning

Ved ankomst serveres der kaffe, the og vand. I pausen servers der der også kaffe, the, vand og kage.

Kontakt

Sekretær, Maria Sindberg Christensen


Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.


Oplægsholdere

Michael Gregersen

Partner

Anders Boserup Lauridsen

Advokat