Offentligt ansatte er i risiko for at blive udsat for chikane og trusler i deres hverdag. På kurset sætter vi fokus på, hvordan du håndterer sager om chikane, og hvordan offentlige arbejdsgivere kan beskytte de ansatte.

Der har i de seneste år været politisk fokus på at sikre offentligt ansatte bedre beskyttelse. I 2016 blev der derfor fremsat en række initiativer i den såkaldte “Respektpakke”, som skulle styrke indsatsen over for kriminalitet mod offentligt ansatte.

I forbindelse med fremsættelsen af “Respektpakken” blev der også indført en bestemmelse i straffelovens § 119 a, som specifikt angår chikane af offentligt ansatte, og som indebærer, at den, som krænker en offentlig ansats “fred” ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udøvelsen af hvervet som offentligt ansat, straffes med bøde eller fængsel i op til to år.

På kurset sætter vi fokus på:

  • Straffelovens regler om beskyttelse af offentligt ansatte
  • Kravet om at udarbejde interne retningslinjer om håndtering af chikane, trusler mv. mod de ansatte
  • Seneste retspraksis på området
  • Aktindsigt i personalesager
  • Begrænsning af adgang til offentlige myndigheder
  • Gode råd til håndtering af sager om chikane.

Målgruppe

Kurset er åbent for alle, men er særlig relevant for ledere, personalechefer, personalekonsulenter og andre, der beskæftiger sig med personalejuridiske forhold i offentligt regi.

Kontakt

Arrangementskoordinator Michala Hedelund Jensen

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Covid-19

Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Erik Wendelboe Christiansen

Partner

Bo Juul Jensen

Advokat