Har du selv oplevet eller arbejder du med sager, hvor offentligt ansatte eller politikere udsættes for chikane eller injurier? Så kan vores webinar være relevant for dig.

På webinaret ser vi på den bagvedliggende jura i forbindelse med håndteringen af sager, hvor fx sagsbehandlere og politikere udsættes for chikane eller injurier. I den forbindelse er det vigtigt at vide, hvor grænsen går. Med andre ord, hvad man skal kunne tåle som offentligt ansat eller politiker. Samtidig er den type sager ikke isoleret til spørgsmålet om fx politianmeldelse af et forhold, men omfatter også HR-forhold og overvejelser om, hvilke forvaltningsretlige tiltag, der i øvrigt kan iværksættes over for fx en borger, der udøver chikane.

Vi stiller derfor særligt skarpt på:

  • Straffelovens § 119 a (om chikane af offentligt ansatte)
  • Straffelovens § 267 (om injurier)
  • Offentlig- og ansættelsesretlige forhold relateret til den type sager.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til alle, der håndterer sager, hvor offentligt ansatte eller politikere er blevet udsat for chikane eller injurier.

PRAKTISK INFORMATION

  • Vi afholder webinaret via GoToWebinar. Vi sender en e-mail med et link til webinaret, når du tilmelder dig.
  • Du kan til enhver tid framelde dig ved at trykke på afmeldingslinket i mails fra GoToWebinar.

Kontakt

Arrangementskoordinator Stine Thejll

Oplægsholdere

Finn Schwarz

Managing Partner

Bo Juul Jensen

Advokat