Få eksempler på, hvordan det intelligente og bæredygtige indkøb bliver gennemført. Få indblik i forskellige brancher, hvor cirkulær økonomi er og har et væsentligt udviklingspotentiale.

Cirkulær økonomi stormer frem, så selvom det måske endnu ikke lige er på din dagsorden i den kommune eller virksomhed, hvor du arbejder, vil arrangementet være yderst relevant.

FN’s Verdensmål og Klimapartnerskabet for affald og vand har bragt cirkulær økonomi yderligere i fokus og bliver ofte nævnt, når klimaforandringer og bæredygtighed er på dagsordenen.

Vi oplever ofte, at offentlige indkøbere hovedsageligt fokuserer på den lavest mulige anskaffelsespris. Et snævert fokus, hvor der kun ses på, hvad det koster at købe produktet, bliver ikke ved med at være en holdbar løsning, fordi tendensen peger i retning af et øget fokus på produkter som helhed, herunder deres mulighed for bortskaffelse og genanvendelse. Dette gælder langt de fleste produkter lige fra mursten til et byggeri til det vand, der kommer ud af vandhanen.

Til arrangementet vil du få et bedre overblik, eksempler og viden om:

  • Hvad dækker alt dette over, og hvilken betydning har det for kommuner og forsyninger?
  • Anvendelse af totalomkostninger (TCO)
  • Livscyklusomkostninger og cirkulær økonomi
  • En anden tilgang til projekt- og kontraktopfølgning
  • Eksempler på, hvordan det intelligente og bæredygtige indkøb bliver gennemført
  • Brancher med udviklingspotentiale, fx byggeri og vandforsyning.

Der vil være foredragsholdere fra forskellige brancher.

Målgruppe

Medarbejdere i kommuner og virksomheder, herunder kommunale forsyningsselskaber.

Forplejning

Kaffe, the og vand.

Kontakt

Sekretær, Lene Cwarzko

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.COVID19: Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Henriette Soja

Partner

Line Markert

Partner

Jesper Petersen Bach

Partner