Cirkulær økonomi bliver ofte nævnt, når klimaforandringer og bæredygtighed er på dagsordenen, og FN’s verdensmål har bidraget til øget fokus. Få overblik over, hvordan det intelligente og bæredygtige indkøb kan gennemføres.

Vi oplever ofte, at offentlige indkøbere primært fokuserer på den lavest mulige anskaffelsespris. Et snævert fokus, hvor der kun ses på produktets indkøbspris, forbliver formentlig ikke en holdbar løsning, fordi tendensen peger i retning af et øget fokus på produkter som helhed, herunder muligheden for bortskaffelse og genanvendelse. Det gælder langt de fleste produkter lige fra mursten til et byggeri til det vand, der kommer ud af vandhanen.

Anvendelse af totalomkostninger (TCO), livscyklusomkostninger og cirkulær økonomi kræver en anden tilgang til projekter og kontraktopfølgning. Vi gennemgår eksempler på, hvordan det intelligente og bæredygtige indkøb kan gennemføres.

Derudover vil der være oplæg fra forskellige brancher, hvor bæredygtighed og cirkulær økonomi er og har et væsentligt udviklingspotentiale, herunder byggeri og vandforsyning.

Målgruppe

Seminaret er målrettet medarbejdere i kommuner og virksomheder, herunder kommunale forsyningsselskaber. Cirkulær økonomi stormer frem, så selvom det måske endnu ikke er på dagsordenen på din arbejdsplads, vil seminaret være yderst relevant.

Kontakt

BA.jur. Emma Sophie Bruun
Sekretær Tina Søsted

Oplægsholdere

Henriette Soja

Partner

Line Markert

Partner

Christine Rønbøg Secher

Advokatfuldmægtig