For alle virksomheder er fremtiden præget af stort fokus på ordentlighed. At være compliant er en hjørnesten i ledelsens risikostyring. Vi inviterer derfor til en aften med compliance i fokus.

På Hortens årlige compliancekonference sætter vi fokus på strategiske og ledelsesmæssige spørgsmål knyttet til virksomheders og organisationers risikostyring og compliance.

Oplægsholdere med stor viden og praktisk erfaring giver deltagerne inspiration til, hvad der kan indgå i et risikostyringsprogram, hvordan man kan tilrettelægge det, og hvordan programmet implementeres i organisationen og anvendes i dagligdagen, og når krisen rammer.

Program og oplægsholdere opdateres.

Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer, direktører, chefjurister, compliance managers og andre med ansvaret for virksomheders og organisationers compliance og risikostyring.

Forplejning

Kaffe, te, vand og frugt. Der vil blive serveret en let anretning kl. 19.00.

Kontakt

Sekretær Lene Cwarzko

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Covid-19

Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Line Markert

Partner

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Andreas Schønbeck

Senioradvokat