Fra den 1. januar 2021 gælder der nye regler for klimatilpasning. Vær med når partner Line Markert og partner Henriette Soja giver dig en opdatering af de nye regler.

Skybrud og andre klimamæssige udfordringer stiller særligt i vores byer krav til kommuner og forsyningsselskaber.

Den koordinerede indsats af kommunernes og forsyningernes arbejde med klimatilpasning er altafgørende for en effektiv håndtering af de fremtidige klimaudfordringer, ligesom fælles indsatser er nødvendige, hvor der fx udnyttes samme afvandingskilder.

På webinaret får du et overblik over den nye retlige ramme for klimatilpasning og regnvandshåndtering samt mulighederne for samarbejde mellem kommune og forsyning og andre parter.

Tone Madsen, Center for vand, KFTS, vil præsentere sekretariatets vejledning til de nye regler om spildevandsselskabers håndtering af tag- og overfladevand samt overgangsreglerne fra tidligere til den nugældende regulering.

Søren Gabriel, WSP Danmark, deler sine erfaringer med betydningen af de nye regler for kommuners og forsyningers arbejde med fastsættelse af serviceniveau både generelt og med afsæt i konkrete projekter.

Vi drøfter nogle af de forhold, I skal være opmærksomme på, når flere parter samarbejder om projekter med flere formål for øje.


Vi kommer ind på:

  • De nye regler om spildevandsselskabers håndtering af tag- og overfladevand
  • Forsyningssekretariatets vejledning til de nye regler, herunder overgangsreglerne
  • Samarbejder om klimatilpasning
  • Kommunernes rolle som klimamyndighed
  • Klimatilpasning i veje og vandløb
  • Erfaringer med klimatilpasningstiltag.

Målgruppe

Alle der arbejder med klimatilpasningsprojekter i spildevandsselskaber, kommuner og hos rådgivere.

Praktisk information

Vi afholder webinaret via Microsoft Teams. Vi sender en e-mail med et link til webinaret, når du tilmelder dig.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på event@horten.dk

Kontakt

BA.jur. Cecilie Hansen

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under webinaret, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.


Oplægsholdere

Line Markert

Partner

Henriette Soja

Partner

Søren Gabriel

Udviklingschef Klima og Bæredygtighed, WSP Danmark

Tone Madsen

Kontorchef, Center for vand, KFTS