Kom til debatwebinar den 4. juni, hvor vandsektorens aktører kommenterer rapporten om effektiviseringspotentialet i vandsektoren frem til 2030.

Forsyningssekretariatet offentliggjorde den 29. april 2020 en rapport om effektiviseringspotentialet i vandsektoren frem til 2030. De peger blandt andet på, at dette skal opnås gennem øget konsolidering, brug og udvikling af ny teknologi og ved at indhente efterslæb hos de mindst effektive vandselskaber.

Forsyningssekretariatets rapport har fået stor opmærksom i branchen, og flere centrale aktører har kommenteret Forsyningssekretariatets analyse.

Rapportens konklusioner bliver mødt med en vis skepsis, der blandt andet går på, at det beregnede effektiviseringspotentiale stiger, selvom der de seneste år er effektiviseret for flere milliarder kroner, og at øget konsolidering ikke nødvendigvis vil have en samlet set positiv effekt.

Debatwebinar

Horten har derfor valgt at samle en række aktører på markedet til et debat-webinar, hvor meningstilkendegivelserne om rapporten og de nævnte indsatsområder kan få frit spil.


Panelet består af:


Ordstyrer:

  • Line Markert, partner i Horten
  • Mathias Vestergaard Christensen, advokat i Horten

Målgruppe

Webinaret er målrettet personer, der arbejder med vandsektoren og som har interesse i den potentielle udvikling af vandsektoren

PRAktisk information

Ved tilmelding vil du modtage et link til Micorsoft Teams, som du skal bruge til at få adgang til webinaret.


Kontakt

Sekretær: Lene Cwarzko

Læs nyhed:
Stort effektiviseringspotentiale i vandsektorenOplægsholdere

Line Markert

Partner