I samarbejde med Sedgwick Leif Hansen og Deloitte ser Horten nærmere på begrebet 'Open Insurance'.

Der eksisterer endnu ikke en fastlåst definition på 'Open Insurance', men der er i forsikringsbranchen bred enighed om, at 'Open Insurance' handler om deling af data for at fremme innovation og udvikling af forsikring som helhed til fordel for kunderne. På globalt plan er meget i bevægelse, og på nationalt plan ser vi også en række tiltag, som giver anledning til refleksion om fremtidens forsikringsmarked.

Vi har tænkt skridtet videre i forhold til rammerne for 'Open Insurance' og set på, hvilke scenarier der kan udspille sig, hvis man opsplitter de funktioner, der traditionelt er samlet i et forsikringsselskab, og i stedet placerer dem hos forskellige aktører. Det gælder fx funktioner som skadebehandling, skadetaksering og policeadministration.

Vi giver vores syn på nogle af de kommercielle, strukturelle og juridiske fordele og ulemper, vi ser for både kunder, virksomheder, forsikringsmæglere og forsikringsselskaber.

Blandt overvejelserne er:

  • Er 'Open Insurance' lige relevant for forbruger- og erhvervsforsikringer?
  • I hvor høj grad må der ske deling af data?
  • Usikkerhed og tvivl hos kunder om risiko for misbrug af delt data – opvejer fordele den risiko?
  • Er det effektivt eller ineffektivt ikke at samle alle funktioner i samme virksomhed?

Seminaret lægger op til til refleksion, debat og videre drøftelse.

Målgruppe

Seminaret har relevans for alle, der arbejder med forsikring, hvad enten det er indkøb af forsikring til en virksomhed, som forsikringsmægler for en virksomhed, som forsikringsselskab eller som rådgiver.

praktisk information

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Covid-19

Retningslinjer for Hortens arrangementer

Kontakt

Arrangementskoordinator Stine Thejll

Oplægsholdere

Christina Steen

Partner

Nikolaj Kyllesbech Nielsen

CCO, Sedgwick Leif Hansen A/S

Jan Auerbach

Partner, Deloitte Consulting