Arbejder du med klimatilpasningsprojekter? Få viden om krav til aftalen når Horten d. 16. juni 2021 holder webinaret 'Den gode klimatilpasningsaftale' med partner Line Markert og partner Henriette Soja.

De nye regler for klimatilpasning, der trådte i kraft den 1. januar 2021, stiller krav til de aftaler, som et spildevandsselskab indgår, hvis et projekt skal etableres i samarbejde med andre.

Et vellykket klimatilpasningsprojekt kræver en god klimatilpasningsaftale. På webinaret kigger vi nærmere på de krav til aftalen, som omkostningsbekendtgørelsen stiller. Vi kommer også med input til andre relevante overvejelser og reguleringstemaer.

På webinaret kommer vi blandt andet ind på:

  • Omkostningsbekendtgørelsens krav til aftalens indhold, herunder om formål, omkostnings- og risikofordeling samt offentliggørelse og anmeldelse
  • Andre relevante reguleringstemaer som fx misligholdelse, lovændring, genforhandling ved nye forudsætninger for serviceniveau og lignende

Målgruppe

Webinaret henvender sig til alle der arbejder med klimatilpasningsprojekter i spildevandsselskaber, kommuner, hos rådgivere og private virksomheder.

PRAKTISK INFORMATION

Vi afholder webinaret via Microsoft Teams. Vi sender en e-mail med et link til webinaret, når du tilmelder dig.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på event@horten.dk

Kontakt

BA.jur. Cecilie Hansen

Oplægsholdere

Line Markert

Partner

Henriette Soja

Partner