Du får en grundlæggende praktisk indføring i de elementer, der som minimum bør være aftalt eller overvejet, når kommunerne indgår aftaler. Der bliver stillet skarpt på kommunernes aftaleindgåelse i en privatretlig forstand.

Der kan opstå betydelige usikkerheder og risici, hvis en kommune ikke har afdækket sin retsstilling over for en privat aktør, hvis der er knas i samarbejdet, eller hvis der opstår uforudsete situationer.

Vi giver derfor en praktisk gennemgang af aftalens grundlæggende mekanismer og inspiration til, hvordan en aftale kan forbedres og systematiseres. Du får også konkret input til, hvordan du sikrer, at aftalen fungerer efter hensigten – uanset om den forløber planmæssigt eller ej.

Vi ser blandt andet på:

  • Aftalens formål og baggrund
  • Aftalens parter – tegningsregler, juridiske enheder mv.
  • Ydelserne - hvad skal leveres?
  • Produkt- og kravsspecifikation, betaling, tilbageholdsret mv.
  • Misligholdelse af aftalen – forsinkelse, mangler, økonomiske problemer mv.
  • Ophævelse og erstatning – hvordan og hvornår, dokumentation, erstatningsopgørelse mv.

Vi slutter af med et inspirationsoplæg med konkrete cases fra Billund kommune, som er i en rivende udvikling inden for blandt andet byggeri, infrastruktur og branding.

Vi kommer ikke ind på tilgrænsende områder fx udbuds-, statsstøtte- og kommunalfuldmagtsreglerne. Specialaftaler med nuanceret regulering af helt særlige forhold, fx OPP-aftaler, bliver heller ikke behandlet, og vil alene blive inddraget som eksempler.

Webinarerne bliver afholdt live, og du har derfor mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Du kan også se webinareret efterfølgende via det link til optagelsen, som vi sender til de tilmeldte.

Målgruppe

Webinaret er gratis og henvender sig til alle ansatte i kommuner, der beskæftiger sig med praktisk aftaleindgåelse, herunder juridiske medarbejdere.

PRAKTISK INFORMATION

Vi afholder webinaret via GoToWebinar. Vi sender en e-mail med et link til webinaret, når du tilmelder dig.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på webinar@horten.dk

Kontakt

B.A.jur. Clara Thorsgaard

Oplægsholdere

Bo Christensen

Juniorpartner

Tue Trier Bing

Advokat