Vores specialister klæder dig på til at kunne gennemføre vellykkede offentlige digitaliseringsprojekter.

Når man gennemfører offentlige digitaliseringsprojekter, træder man ind i en kompleks proces med en lang række risici. Hver af disse risici kan potentielt medføre at man – enten helt eller delvist - ikke opnår de målsætninger, besparelser eller kvalitetsforbedringer man havde forudsat.

Et succesfuldt digitaliseringsprojekt i det offentlige bør derfor starte med:

 • Organisatorisk og ledelsesmæssig forankring.
 • En analyse af målsætninger, behov, modenhed, teknologi og jura.
 • Udarbejdelse af en konsekvensanalyse.
 • Fastlæggelse af projektorganisation og -medlemmer.
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale, der understøtter behov og målsætninger.

Dit udbytte på workshoppen

På workshoppen gennemgår vi rammerne og de væsentligste fokuspunkter for et succesfuldt digitaliseringsprojekt i det offentlige med udgangspunkt i den statslige it-projektmodel.

Vi introducerer dig for værktøjer, der gør det muligt at tilrettelægge et effektivt og robust digitaliseringsprojekt med tilhørende udbudsproces. Som deltager på workshoppen får du bl.a.:

 • En gennemgang af rammerne for de indledende faser i den statslige it-projektmodel (idé- analyse og udbudsfasen) med fokus på de juridiske aspekter.
 • Gruppearbejde på baggrund af cases med fokus på:
  - Fastlæggelse af projektorganisation og -medlemmer, herunder sammensætning af en styregruppe og en projektgruppe.
  - Inddragelse af relevante og tilstrækkelige ressourcer og kompetencer i forhold til projektplanen.
  - Forberedelse og gennemførelse af en konsekvensanalyse.
  - Udarbejdelse af kravspecifikationer til udbudsmaterialet.
 • Konkrete redskaber til, hvordan du udarbejder relevante konsekvensanalyser med henblik på at understøtte lovgivningen, herunder forvaltningsretten og dataetikken. Her arbejder vi med at få skabt det indledende overblik og systematisering til konsekvensanalysen.

Program

12.00-12.30: Velkomst og frokost

12.30-13.00: Introduktion til den statslige it-projektmodel og den retlige ramme for offentlige digitaliseringsprojekter

13.00-13.20: Projektstyring - valg af projekt- og styregruppe mv.

13.20-13.30: Pause

13.30-14:30: Idé- og analysefasen: Udarbejdelse af konsekvensanalyse

14.30-14.45: Pause

14.45-15.45: Udbudsfasen: Den gode kravspecifikation

15.45-16.15: Udbudsfasen: Kontraktens understøttelse af projekt og lovgivningskrav

16.15-16.30: Afrunding

16.30-?: Netværk

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til alle, der arbejder med it og digitalisering i det offentlige, uanset uddannelsesmæssig baggrund. Den er dog særligt relevant for personer, der beskæftiger sig med udbud og indkøb indenfor it-området.

Praktisk information

Forplejning

Der serveres sandwich ved ankomst samt kaffe, te, vand og kage i pauserne.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Anders Jakobsen

Advokat

Emilie Loiborg

Advokat