Workshop, der giver dig en grundig indføring i fundamentet for vellykkede offentlige digitaliseringsprojekter.

Når man gennemfører offentlige digitaliseringsprojekter, er det oftest en kompleks proces, hvor man både kan risikere at blive forsinket, og at man ikke kan indfri sine målsætninger og forventede besparelser eller kvalitetsforbedringer. Et succesfuldt digitaliseringsprojekt starter derfor med følgende:

  • En grundig analyse af behov, teknologi og jura
  • Valg af det rigtige team
  • Udarbejdelse af et velskrevet udbud.

Denne workshop giver dig en grundlæggende gennemgang af rammerne og de væsentligste fokuspunkter for de tre indledende faser i offentlige digitaliseringsprojekter: idé-, analyse-, og udbudsfasen med udgangspunkt i den statslige it-projektmodel.

Med udgangspunkt i den retlige ramme og relevante krav i lovgivningen fokuserer vi på den praktiske håndtering af opgaverne i de tre faser, og præsenterer dig for værktøjer til håndteringen heraf.

Vi dykker desuden ned i, hvordan du inddrager de rette ressourcer og kompetencer. I den forbindelse gør vi brug af cases, som giver dig indblik i, hvordan du sammensætter en styregruppe, en projektgruppe, samt hvordan og hvornår de relevante kompetencer bør inddrages.

Derudover får du konkrete redskaber til, hvordan du udarbejder relevante konsekvensanalyser med henblik på at understøtte lovgivningen, herunder forvaltningsretten og dataetikken. Her arbejder vi med at få lavet det indledende overblik og systematisering til konsekvensanalysen.

Dit udbytte på workshoppen

De værktøjer du introduceres for, gør det muligt at tilrettelægge en effektiv og robust udbudsproces. Du får ligeledes mulighed for at prøve kræfter med at skrive kravsspecifikationer til et it-udbud.

Som deltager på workshoppen får du:

  • En gennemgang af rammerne for idé- analyse og udbudsfasen med udgangspunkt i den statslige it-projektmodel og fokus på de juridiske aspekter.
  • Gruppearbejde på baggrund af cases med fokus på at inddrage relevante og tilstrækkelige ressourcer og kompetencer, at foretage det indledende arbejde til konsekvensanalyser, og at skrive kravspecifikationer til udbudsmaterialet.
  • Netværk og sparring.
  • Forplejning.
  • Kursusbevis.

PROGRAM

12.00-12.30: Velkomst og frokost

12.30-13.00: Introduktion til den statslige it-projektmodel og den retlige ramme for offentlige digitaliseringsprojekter

13.00-13.20: Projektstyring - valg af projekt- og styregruppe mv.

13.20-13.30: Pause

13.30-14:30: Idé- og analysefasen: Udarbejdelse af konsekvensanalyse

14.30-14.45: Pause

14.45-15.45: Udbudsfasen: Den gode kravspecifikation

15.45-16.15:  Udbudsfasen: Kontraktens understøttelse af projekt og lovgivningskrav

16.15-16.30:  Afrunding

16.30-?:       Netværk

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til alle, der arbejder med it og digitalisering i det offentlige, uanset uddannelsesmæssig baggrund. Den er dog særligt relevant for personer, der beskæftiger sig med udbud og indkøb indenfor it-området.

praktisk information

Forplejning

Der serveres sandwich ved ankomst samt kaffe, te, vand og kage i pauserne.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Covid-19

Retningslinjer for Hortens arrangementer

Kontakt

Arrangementskoordinator Stine Thejll

Oplægsholdere

Anne Katrine Elkjær-Holm

Advokat

Emilie Loiborg

Advokatfuldmægtig