Vi går tæt på den plan- og miljøretlige regulering af og praksis for emissioner af alle typer i sammenhæng med byudvikling, planlægning, godkendelser og håndhævelsessituationer. Vi behandler særligt ”lys” som forureningskilde.

Vi giver et grundlæggende overblik over de regulatoriske udfordringer med støj, støv, lugt og lys, når der opstår arealanvendelseskonflikter som følge af udvikling af byområder eller aktiviteter i byrummet.

Vi behandler sam- og/eller modspillet mellem de planretlige redskaber og den miljøretlige værktøjskasse, når den kommunale myndighedsudøvelse skal finde sted i et konfliktfyldt farvand.

Du kan høre mere om:

  • Arealanvendelseskonflikter som følge af byudvikling eller aktiviteter i byrummet
  • Sam- og/eller modspillet mellem de planretlige og miljøretlige redskaber, når kommunen skal udøve sin myndighed
  • De seneste tendenser og retlige udspil på emissionsområdet, herunder især om lugt
  • Lys som forureningskilde
  • Reguleringen af planlægning i områder, der er belastet af støj, støv, lugt og lys, med udgangspunkt i planlovens §§ 15 a og 15 b.

Målgruppe

Kurset er forbeholdt kommunale medarbejdere. Arrangementet er henvendt til personer, der arbejder med eller har interesse for planlægning af byudvikling og forbud/tilladelser, samt håndhævelse af miljøemissioner.

Kontakt

Arrangementskoordinator, Michala Hedelund Jensen

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.COVID19: Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Henriette Soja

Partner

Poul Hvilsted

Partner

Tina Toft

Senioradvokat

Line Maagaard

Advokatfuldmægtig