Hvem skal betale, når et køretøj eller en person kommer til skade på offentlige veje eller private fællesveje?

Kommunerne betaler millionbeløb i erstatning for skader på biler, der er kørt i et hul i vejen eller fodgængere, der er faldet over en skæv flise. Vi giver dig en grundlæggende forståelse for, hvornår og under hvilke betingelser en kommune kan holdes erstatningsansvarlig for uheld på veje.

Du kan bl.a. høre om:

  • Kommunens rolle som vejmyndighed
  • De tilsyns- og vedligeholdelsespligter, som kommunen er underlagt som vejmyndighed
  • De grundlæggende erstatningsbetingelser
  • Seneste retspraksis på området.

Målgruppe

Ansatte i kommuner og forsikringsselskaber, der arbejder med erstatningsansvar for skader, der opstår på offentlige veje eller private fællesveje.

Kontakt

Stud.jur. Malthe Hersom Kløft

Video: Kommunens erstatningsansvar

Oplægsholdere

Lars Carstens

Partner

Tue Trier Bing

Advokat